Kutuplaşmanın Türkiye’deki Enformasyon Ortamına Etkisi
29.09.2020


Kutuplaşmanın Türkiye’deki Enformasyon Ortamına EtkisiTürkiye’de kutuplaşma son yıllarda artışta. Kamuoyu önünde yapılan tartışmalara hakim olması gereken seviye ciddi bir düşüş yaşarken, kapsayıcı demokratik tartışma beklentilerinin azaldığını söylemek de mükün. Bu durum, dijital alanda dolaşımda olan yanlış bilgiler karşısında zafiyet yaratmakla kalmıyor, siyasi partiler arasındaki ayrışmaları derinleştiriyor ve toplumu ilgilendiren politika yapımı süreçlerinde olgu ve veriye dayalı bir ulusal tartışma zemini bulumasını giderek daha da zorlaştırıyor. Bu çalışmanın amacı, kutuplaşmanın ülkedeki enformasyon ortamını nasıl etkilediğini, geleneksel ve yeni medya araçlarının ulusal tartışmaları şekillendirmede nasıl bir rol oynadığını ele almak; söz konusu zafiyetlerin Türkiye’de oluşturabileceği olası sosyal ve politik sonuçlara dikkat çekmek. Makale ayrıca, olgulara ve empatiye dayalı gazeteciliğin güçlendirilmesiyle toplumsal ayrışmaların azalabileceği ve bu sayede Türkiye’de medeni bir tartışma ortamı yaratılmasının önünün açılabileceğine işaret ediyor. Dezenformasyon ve kutuplaşmayı ele alan önceki EDAM araştırmalarını temel alan bu çalışma, karar vericilere, Türkiye gözlemcilerine, teknoloji, medya ve siyaset alanlarındaki kanaat önderlerine söz konusu konularla ilgili perspektif sunmayı hedeflemekte.Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın          Yayının İngilizcesine Ulaşmak İçin Tıklayın