Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli - II

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız

 

 

EDAM'ın Türkiye'nin nükleer enerjiye geçiş sürecine dair yürütmüş olduğu bu ikinci kapsamlı çalışmada ilk olarak nükleer enerjinin diğer enerji kaynakları ile karşılaştırmalı olarak fırsat maliyeti analiz yapılmak suretiyle bir ekonomik bilanço çıkarılmaktadır. Bir başka deyişle, nükleer enerjiye geçişin, çeşitli varsayımlar altında, Türkiye'ye sağlaması beklenen maliyet avantajı araştırılmaktadır. Raporda ayrıca nükleer enerji ile iklim değişikliği stratejisi arasındaki etkileşim incelenmekte, Türkiye'nin nükleer enerjiye yönelik kurumsal altyapısı ve düzenleyici çerçevesi analiz edilmekte, nükleer enerji sürecinin en kritik aşamalarından biri olan nükleer yakıt döngüsüne yönelik ülkemizin tutumu incelenmekte ve son olarak nükleer enerji alanında çeşitli ülkelerle akdedilen işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bu alandaki teknoloji transferinin potansiyeline dair bir değerlendirme yapılmaktadır.

 

GİRİŞ

 

BÖLÜM-1: Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

 

BÖLÜM-2: Türkiye'nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş

 

BÖLÜM-3: Atomun Kontrolüne Yönelik Çabalar ve Nükleer Teknoloji Transferi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

 

BÖLÜM-4: Türkiye'nin Nükleer Yakıt Döngüsüne İlişkin Stratejisi

 

BÖLÜM-5: Nükleer Enerji İçin Düzenleyici Otorite: Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin Öneriler

 

Rapor ile ilgili Bilgi Notu

E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr